Regulamin akcji Black Week, Friday, Weekend

Regulamin akcji promocyjnej


„BLACK WEEK, BLACK FRIDAY, BLACK WEEKEND” obowiązującej w dniach 22.11 – 28.11.2021 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


 • Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, prowadzona będzie pod nazwą „BLACK WEEK, BLACK FRIDAY, BLACK WEEKEND
 • Promocja przeprowadzana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Organizatorem Promocji jest firma HENDI Polska Sp. z o.o. ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo, NIP 779-22-70-344, Regon 300143173, zwana dalej Organizatorem.
 • Promocja odbywać się będzie w dniach 22.11 – 28.11.2021 r.
 • Promocją objęte są produkty, dostępne na stronie internetowej https://www.revolution.pl/black-friday-revolution zamówione w dniu trwania Promocji czyli w dniach 22.11 – 28.11.2021 r.
 • Promocja przeprowadzana będzie dla E-commerce pod adresem www.revolution.pl, zwanych dalej jako Sklepy.
 • Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w siedzibie HENDI oraz na stronie internetowej HENDI www.revolution.pl.
 • Promocja skierowana jest do konsumentów a więc osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego).


ZASADY AKCJI


 • Każdy Klient w okresie obowiązywania Promocji, ma prawo do zakupu produktów objętych promocją BLACK WEEKEND, lub BLACK WEEKEND lub BLACK FRIDAY na następujących warunkach:
  • Rabat kwotowy na wybrane produkty dostępne w sklepie internetowym Hendi,
  • Rabat w związku z promocją obejmuje produkty zamówione w dniu trwania Promocji.
 • Promocja „BLACK WEEK, BLACK FRIDAY, BLACK WEEKEND” nie łączy się z innymi promocjami oraz nie dotyczy produktów z ograniczeniem rabatowym. Rabaty w ramach promocji „BLACK WEEK, BLACK FRIDAY, BLACK WEEKEND” nie łączą się ze sobą oraz z innymi rabatami. Informacja o produktach wyłączonych z promocji oraz lista produktów dostępna tylko w sklepach stacjonarnych (informacja u sprzedawców).
 • Promocja dotyczy wyłącznie zakupu na stronie internetowej www.revolution.pl w czasie trwania Promocji tj. w dniach 22.11 – 28.11.2020 r.tj. od godziny 00:01 do godz. 23:59 włącznie.

Regulamin akcji

Revolution

Wszelkie prawa zastrzeżonee-commerce solutions: i-systems